Voor de zorgvuldige bepaling van uw persoonlijk risicoprofiel
dient u de volgende 8 vragen naar waarheid te beantwoorden.

Deze methode van bepaling van het risicoprofiel is ontwikkeld door Legal & General
in samenwerking met het Instituut voor Toegepaste Beleggingswetenschappen.

1. Met welke vorm van beleggen heeft u de meeste ervaring?

2. Volgt u de financiële markten?

3. Beleggingsrisico wordt uitgelegd als de beweeglijkheid van het rendement (het ene moment meer, het andere moment minder). Indien het rendement op uw vermogen zich in één jaar kan bewegen tussen de hier vermelde percentages, welke bandbreedte vindt u dan nog (maximaal) acceptabel?
4. Hoe langer de looptijd hoe lager de kans op een negatief rendement op einddatum. Dit geldt voor alle beleggingscategorieën. Hoe lang heeft u het geld dat u belegt niet nodig?
5. Hoe belangrijk vindt u vermogensgroei?


6. Hoe belangrijk is het voor u dat uw beleggingsresultaten van jaar tot jaar geleidelijk verlopen?

7. Hoe belangrijk vindt u het behalen van uw financiële doelstelling (uw doelvermogen)?


8. Indien uw risicoprofiel op basis van de hiervoor beantwoorde vragen onvoldoende is om uw doelstellingen te behalen bent u dan bereid een grotere beweeglijkheid van het rendement te accepteren dan u bij vraag 3 hebt aangegeven?

BISBVException: U kunt helaas niet worden aangemeld voor onze nieuwsbrief. Neemt u alstublieft contact met ons op. ---> System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: There was no endpoint listening at http://service.mailopmaat.nl/MOMService.svc that could accept the message. This is often caused by an incorrect address or SOAP action. See InnerException, if present, for more details. ---> System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 172.16.0.51:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream(TransportContext& context) at System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream() at System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStream() --- End of inner exception stack trace --- Server stack trace: at System.ServiceModel.Security.IssuanceTokenProviderBase`1.DoNegotiation(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Security.SspiNegotiationTokenProvider.OnOpen(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Security.TlsnegoTokenProvider.OnOpen(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Security.WrapperSecurityCommunicationObject.OnOpen(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Security.CommunicationObjectSecurityTokenProvider.Open(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Security.SymmetricSecurityProtocol.OnOpen(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Security.WrapperSecurityCommunicationObject.OnOpen(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.SecurityChannelFactory`1.ClientSecurityChannel`1.OnOpen(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Security.SecuritySessionSecurityTokenProvider.DoOperation(SecuritySessionOperation operation, EndpointAddress target, Uri via, SecurityToken currentToken, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Security.SecuritySessionSecurityTokenProvider.GetTokenCore(TimeSpan timeout) at System.IdentityModel.Selectors.SecurityTokenProvider.GetToken(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Security.SecuritySessionClientSettings`1.ClientSecuritySessionChannel.OnOpen(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.OnOpen(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.CallOpenOnce.System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.ICallOnce.Call(ServiceChannel channel, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.CallOnceManager.CallOnce(TimeSpan timeout, CallOnceManager cascade) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message) Exception rethrown at [0]: at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at RekenmoduleLibrary.MOMv3Interface.IMOMService.GetAbonneeById(Guid abonneeId) at RekenmoduleLibrary.InterfaceNieuwsbrief.GetAbonnee(Guid abonneeID) --- End of inner exception stack trace --- at RekenmoduleLibrary.InterfaceNieuwsbrief.GetAbonnee(Guid abonneeID) at MasterPageRekenmodule.SetBedrijfsgegevens()