Inboedelwaardemeter 2021

Geldig t/m 31 december 2021

De Inboedelwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars is een hulpmiddel om op eenvoudige en objectieve wijze de globale waarde van een inboedel vast te stellen, met name voor het geval u een inboedelverzekering wilt afsluiten of wilt wijzigen. Het puntensysteem van de inboedelwaardemeter is gebaseerd op uitkomsten van onderzoek naar de waarde van de inboedel van een groot aantal huishoudens in Nederland in 2021. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de inboedelwaarde vrij nauwkeurig kan worden vastgesteld aan de hand van de leeftijd en inkomen van de hoofdkostwinner, de samenstelling van het huishouden en de oppervlakte van de woning.

Let op:

  1. De Inboedelwaardemeter kan alleen worden gebruikt als het netto maandinkomen van de hoofdkostwinner maximaal € 4.850 bedraagt en/of het woonoppervlak niet groter is dan 300m2;
  2. De Inboedelwaardemeter is alleen bedoeld als een hulpmiddel om de waarde van uw inboedel globaal vast te stellen; de uitkomsten kunnen daarom niet gelden als getaxeerde waarde in de zin van de wet. Daarnaast wordt geadviseerd om deze Inboedelwaardemeter alleen te hanteren in combinatie met een verzekering met garantie tegen onderverzekering.

U kunt dit formulier invullen en ons automatisch toezenden. Heeft u bij ons kantoor al een inboedelverzekering lopen, dan passen wij deze aan.

BISBVException: U kunt helaas niet worden aangemeld voor onze nieuwsbrief. Neemt u alstublieft contact met ons op. ---> System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: There was no endpoint listening at http://service.mailopmaat.nl/MOMService.svc that could accept the message. This is often caused by an incorrect address or SOAP action. See InnerException, if present, for more details. ---> System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 172.16.0.51:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream(TransportContext& context) at System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream() at System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStream() --- End of inner exception stack trace --- Server stack trace: at System.ServiceModel.Security.IssuanceTokenProviderBase`1.DoNegotiation(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Security.SspiNegotiationTokenProvider.OnOpen(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Security.TlsnegoTokenProvider.OnOpen(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Security.WrapperSecurityCommunicationObject.OnOpen(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Security.CommunicationObjectSecurityTokenProvider.Open(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Security.SymmetricSecurityProtocol.OnOpen(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Security.WrapperSecurityCommunicationObject.OnOpen(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.SecurityChannelFactory`1.ClientSecurityChannel`1.OnOpen(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Security.SecuritySessionSecurityTokenProvider.DoOperation(SecuritySessionOperation operation, EndpointAddress target, Uri via, SecurityToken currentToken, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Security.SecuritySessionSecurityTokenProvider.GetTokenCore(TimeSpan timeout) at System.IdentityModel.Selectors.SecurityTokenProvider.GetToken(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Security.SecuritySessionClientSettings`1.ClientSecuritySessionChannel.OnOpen(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.OnOpen(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.CallOpenOnce.System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.ICallOnce.Call(ServiceChannel channel, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.CallOnceManager.CallOnce(TimeSpan timeout, CallOnceManager cascade) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message) Exception rethrown at [0]: at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at RekenmoduleLibrary.MOMv3Interface.IMOMService.GetAbonneeById(Guid abonneeId) at RekenmoduleLibrary.InterfaceNieuwsbrief.GetAbonnee(Guid abonneeID) --- End of inner exception stack trace --- at RekenmoduleLibrary.InterfaceNieuwsbrief.GetAbonnee(Guid abonneeID) at MasterPageRekenmodule.SetBedrijfsgegevens()